Naujienos

Projektas „PRAKTINIO MOKYMO KOKYBĖS VYSTYMAS" Nr. 2016-1-LT01-KA116-022997

2017 05 08

.

Įgyvendinant projektą „PRAKTINIO MOKYMO KOKYBĖS VYSTYMAS“ Nr. 2016-1-LT01-KA116-022997 pagal „Erasmus+“ programą, 1 pagrindinį veiksmą - Asmenų mobilumas mokymosi tikslais,

2017 m. gegužės 2 – 6 dienomis VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro Statybos ir transporto srities profesijos mokytojai dalyvavo darbo stebėjimo mobilumo vizite Rende (Italijoje).

Priimančioji organizacija - Euroform RFS.

Projektu siekiama vystyti praktinio mokymo kokybę, perimant gerąją užsienio patirtį.

Mobilumo vizito tikslas į Italiją tikslai:

• įgyti žinių, gerosios patirties statybos mechanizacijos bei transporto profesijų specialistų: autokrautuvų vairuotojų ir automobilių remonto specialybės - praktinio mokymo organizavimo ir vykdymo, kompetencijų vertinimo srityje;

•  susipažinti su praktinio mokymo metodais, naujausiomis technologijomis taikomomis praktiniame mokyme.

Vizito metu profesijos mokytojai:
•  susipažino su Euroform RFS veikla, jų vykdomais mokymais, gebėjimų vertinimu;
•  susipažino su Italijos švietimo sistema;
•  lankėsi TOYOTA mokykloje, buvo supažindinti su mokyklos struktūra, praktiniais mokymo metodais;
•  ankėsi profesinio mokymo mokykloje „ITIS A. Monaco“, dalyvavo susitikime, diskusijose apie profesinį mokymą su profesijos mokytojais, apsikeitė gerąja patirtimi.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus +“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja
Švietimo mainų paramos fondas.