Naujienos

Mokymo pameistrystės forma praktinių įgūdžių tobulinimas. Trečiasis vizitas. Italija.

2016 09 26

.

 

                                            

 

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro darbuotojai vykdydami projektą „Mokymo pameistrystės forma praktinių įgūdžių tobulinimas“, pagal Erasmus+ programą, 1 pagrindinį veiksmą – Asmenų mobilumas mokymosi tikslais, Projekto Nr. 2015-1-LT01-KA102-013084, rugsėjo 18-24 dienomis lankėsi mobilumo vizite Italijoje, Pixel, Italijos švietimo ministerijos bei Toskanos regiono savivaldos akredituotoje mokymo įstaigoje.

Projektu siekiama prisidėti prie pažangios profesinio mokymo formos – pameistrystės – diegimo Lietuvoje bei pameistrystės mokymo formos populiarinimo.

Vizito į Italiją tikslas – susipažinti su Italijos patirtimi vykdant mokymus pameistrystės forma, įgyti mokymų pameistrystės forma marketingavimo bei pardavimo įgūdžių.

Vizito metu dalyviai:
• Susipažino su Italijos pameistrystės principais ir teisiniu reguliavimu, pagrindiniais statistiniais duomenimis ir rezultatais įgyvendinant pameistrystę, trimis skirtingomis pameistrystės tipologijomis, vertinimo sistema, suinteresuotų šalių vaidmenimis ir nauda įgyvendinant pameistrystę;
• Nagrinėjo pameistrystės modelines sutartis, kitus privalomus dokumentus, mokymų pameistrystės forma marketingavimo, pardavimų principus, patirtį ir geruosius pavyzdžius;
• Atliko praktines užduotis.