Naujienos

Projektas „PRAKTINIO MOKYMO KOKYBĖS VYSTYMAS" Nr. 2016-1-LT01-KA116-022997

2017 01 24

.

Įgyvendinant projektą „PRAKTINIO MOKYMO KOKYBĖS VYSTYMAS“ Nr. 2016-1-LT01-KA116-022997 pagal „Erasmus+“ programą, 1 pagrindinį veiksmą - Asmenų mobilumas mokymosi tikslais,
2017 m. sausio 16 – 20 dienomis VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro Statybos ir transporto srities profesijos mokytojai dalyvavo darbo stebėjimo mobilumo vizite Plimute (Jungtinėje Karalystėje).
Priimančioji organizacija - Almond Vocational Link Ltd.
Projektu siekiama vystyti praktinio mokymo kokybę, perimant gerąją užsienio patirtį.
Mobilumo vizito tikslas į Jungtines Karalystes – įgyti žinių, gerosios patirties statybinių profesijų specialistų bei vairuotojų praktinio mokymo organizavimo ir vykdymo, kompetencijų vertinimo ir pripažinimo bei mokymo metodų, technologijų taikymo praktinio mokymo srityse.
Vizito metu profesijos mokytojai:
•    susipažino su Jungtinės Karalystės koledžų „City College Plymouth“ ir „Cornwall College Saltash“ veikla, statybinių profesijų specialistų praktinio mokymo baze, praktinio mokymo organizavimu ir gebėjimų vertinimu;
•    susipažino su vairavimo mokyklomis „Drive-In Plymouth“, „Torpedo Training Softwest“ bei Jungtinėje Karalystėje galiojančia lengvųjų, krovininių automobilių ir autobusų vairuotojų rengimo tvarka, ypatumais, egzaminavimo principais.
•    stebėjo organizacijose statybinių profesijų specialistų bei vairuotojų praktinio mokymo vykdymą;
•    įgijo žinių inovatyvių praktinio mokymo metodų taikyme.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus +“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja
Švietimo mainų paramos fondas.