Naujienos

NAUJI MOKYMAI PAGAL „MAŽŲ IR VIDUTINIŲ ĮMONIŲ (MVĮ) DARBUOTOJŲ GAMYBOS KOKYBĖS IR NAŠUMO EFEKTYVINIMO KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO“ PROGRAMĄ

2016 11 28

NAUJI MOKYMAI PAGAL
„MAŽŲ IR VIDUTINIŲ ĮMONIŲ (MVĮ) DARBUOTOJŲ GAMYBOS KOKYBĖS IR NAŠUMO EFEKTYVINIMO
 KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO“ PROGRAMĄ
 
 

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras vykdo mokymus pagal „Mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) darbuotojų gamybos kokybės ir našumo efektyvinimo kompetencijų tobulinimo“ neformalią suaugusiųjų švietimo programą, finansuojamą Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro.

Mokymo programos trukmė – 2 sav. (80 val.)

Mokymo programos tikslas - išugdyti mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) darbuotojų sąmoningumą ir kompetencijas, susijusias su gamybos kokybės ir našumo gerinimu.

Programos aktualumas ir reikalingumas:
Programa sukurta atsižvelgiant į MVĮ poreikį atitikti didėjančius bei nuolat besikeičiančius gamybos kokybės ir našumo reikalavimus. Dėl mažesnių verslo apimčių, mažesnio pelno ir žmogiškųjų resursų daugiafunciškumo, mažose ir vidutinėse įmonėse gamybos kokybės ir našumo gerinimo procesai dažnai planuojami ir taikomi nenuosekliai, darbuotojų įsitraukimas į gamybos kokybės procesų diegimą pasižymi informuotumo ir koordinavimo trūkumu. Tačiau MVĮ sudaro daugiau nei 80 % Lietuvos gamybos rinkos, užtikrindamos darbo vietas tiek ekonomiškai stipriuose, tiek silpnuose Lietuvos regionuose. Atitikimas aukščiausiems kokybės reikalavimams mažoms ir vidutinėms įmonėms yra nepaprastai svarbus norint tinkamai konkuruoti Europos rinkoje, išlaikyti darbo vietas ir mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Lietuvos regionų. Programa padės išspręsti mažų ir vidutinių įmonių darbuotojų kokybės ir našumo efektyvinimo kompetencijų spragas. Tinkamas kompetencijas turinčios(-tys) darbuotojos(-jai) užtikrins nuoseklų gamybos kokybės ir našumo procesų taikymą įmonėse.

Mokymo programos rezultatai - MVĮ darbuotojos(-ai) įgis šias kompetencijas:
•    gebės sąmoningai analizuoti gamybos procesus ir dalyvauti įmonės gamybos kokybės bei našumo efektyvinimo procesų (tokių, kaip ISO, LEAN) planavime ir diegime savo darbo vietos lygmenyje;
•    gebės mokyti ir mokytis pameistrystės forma;
•    gebės efektyviai naudotis inžinerinės komunikacijos priemonėmis, tokiais kaip brėžiniai, specifikacijos;
•    gebės planuoti savo karjerą ir tęstinį mokymąsi;
•    žinos apie darnaus vystymo principus ir gebės juos pritaikyti gamybos kokybei ir našumui kelti bei savo sveikatai darbe tausoti.


Daugiau informacijos:
Tel.: (8 5) 269 72 69
info@mokymas.eu