Naujienos

Įvyko „Erasmus+“ programos seminaras „Strateginių partnerysčių projektai inovacijų skatinimui“

2016 05 06

 

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras  2016 m. gegužės 3 d. dalyvavo Švietimo mainų paramos fondo organizuotame „Erasmus+“ programos seminare „Strateginių partnerysčių projektai inovacijų skatinimui“.
Seminaro metu buvo aptarti „Erasmus+“ programos strateginės partnerystės projektų rezultatų sklaidos ir panaudojimo galimybės, tendencijos, tarptautinių projektų poveikis švietimo sistemai, projektinės veiklos galimybės siekiant skatinti politikos ir procesų integraciją. Renginio organizatorius ir dalyvius pasveikino  LR švietimo ministrė Audronė Pitrėnienė, pranešimus skaitė Europos komisijos  Švietimo ir kultūros generalinio direktorato Programų sklaidos ir panaudojimo skyriaus atstovė Leonor Wiesner, kiti pranešėjai.
Antroje renginio dalyje darbas vyko darbo grupėse (bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo), kuriose buvo pristatyti 2014 m. finansuotų strateginių partnerysčių projektų metu pasiekti inovatyvūs rezultatai. VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras (toliau – mokymo centras) pristatė projekto „Welder Training Quality development“ Nr. 2014-1-LT01-KA202-000621 metu pasiektus rezultatus. Mokymo centras įgijo Authorised Training Body (Autorizuotas mokymo centras) akreditaciją, tai pirmoji profesinio mokymo įstaiga Lietuvoje, kuriai  suteikta teisė mokyti suvirintojus darbininkus pagal tarptautinių suvirintojų asociacijų reikalavimus. Keturi mokymo centro suvirintojų profesijos mokytojai Tarptautinio suvirintojo specialisto mokymuose pakėlė savo kvalifikaciją. Pristatyti projekto metu sukurti intelektiniai produktai – modulinės Tarptautinio suvirintojo bei Suvirintojo brigadininko  mokymo programos. Pasidalinta akimirkomis iš šiuo metu vykdomų tarptautinių suvirintojų pilotinių mokymų. Mokymai vykdomi nuo 2015-10-12. Mokymus pradėjo 14 dalyvių, šiuo metu dalyviai išlaikė 5 tarpinius tarptautinio suvirintojo mokymo programos modulių egzaminus, 4 dalyviams suteikti ISO 9606 sertifikatai pagal  MMA suvirinimo procesą – Rankinis lankinis suvirinimas lygiaisiais glaistytais elektrodais.  Pasidalino su seminaro dalyviais kita vertinga projekto įgyvendinimo patirtimi.
Diskusijų metu kilusius klausimus seminaro dalyviai aptarė - „Projektų mugėje“ Įgyvendinamų projektų atstovai „Projektų mugės“ metu eksponavo sukurtus rezultatus, priemones, projektų sklaidos medžiagą, užmezgė naudingus bendradarbiavimo kontaktus.

Erasmus+“ programos 2 pagrindinio veiksmo strateginės partnerystės projektas
Nr. 2014-1-LT01-KA202-000621 „Welder Training Quality development“. Projektas finansuojamas Europos Komisijos „Erasmus+“ programos lėšomis.