Naujienos

Įvyko pilotinių tarptautinių suvirintojų mokymų auditas

2016 04 08

2016 m. kovo mėn. 31 dieną įvyko projekto „Suvirinimo mokymo kokybės vystymas“ partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkoms mokymo centro (toliau - mokymo centras) atstovai,  Slovėnijos suvirinimo asociacijos atstovas - Gabriel Rihar, Lietuvos suvirintojų asociacijos direktorius Nikolaj Višniakov.
Susitikimo metu aptarti projekto įgyvendinimo klausimai. Atliktas pirmas pilotinių  tarptautinio suvirintojo mokymų auditas. Audito metu teigiamai įvertintas mokymo centro pasiruošimas organizuoti tarptautinio suvirintojo kursus: mokymo centro valdymo bei kokybės sistemą reglamentuojantys dokumentai atitinka reikalavimus Authorised Training Body (toliau ATB) akreditacijai gauti. Tarptautinio suvirintojų mokymų paslaugų teikimui sukurtas ATB Kokybės vadovas bei jį lydintys dokumentai. Keturi VJDRMC suvirinimo mokytojai pakėlė kvalifikaciją. Mokytojai išklausė Tarptautinių suvirinimo specialistų kursą. Vienas profesijos mokytojas įgijo tarptautinio suvirintojo inžinieriaus sertifikatą (IWE),  trys – tarptautinio suvirintojo specialisto sertifikatus (IWS). Be pastabų įvertinta tarptautinio suvirintojo mokymo programa ir medžiaga. Analizuota vykdomų tarptautinio suvirintojo egzaminų tvarka bei juos lydintys dokumentai.
Projekto partneriai lankėsi tarptautinių suvirintojų dalyvių praktinio mokymo vietose, stebėjo dalyvių mokymus.

•    Nuo 2015-10-12  tarptautinio suvirintojo mokymuose mokosi 14 dalyvių.
•    Įvyko tarptautinio suvirintojų mokymo programos keturių modulių egzaminai.
•    Keturiems dalyviams suteikti  ISO 9606 sertifikatai pagal  MMA suvirinimo procesą – Rankinis lankinis suvirinimas lygiaisiais glaistytais elektrodais.  

 


„Erasmus+“ programos 2 pagrindinio veiksmo strateginės partnerystės projektas
Nr. 2014-1-LT01-KA202-000621 „Welder Training Quality development“. Projektas finansuojamas Europos Komisijos „Erasmus+“ programos lėšomis.