Naujienos

Mokymo pameistrystės forma praktinių įgūdžių tobulinimas. Vizitas į Belgiją.

2016 03 22

.

 

                                                        

 

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro darbuotojai vykdydami projektą „Mokymo pameistrystės forma praktinių įgūdžių tobulinimas“, pagal Erasmus+ programą, 1 pagrindinį veiksmą – Asmenų mobilumas mokymosi tikslais, Projekto Nr. 2015-1-LT01-KA102-013084, kovo 9-11 dienomis lankėsi mobilumo vizite Belgijoje, Le FOREM pramoninio dažymo kompetencijų centre (Centre de compétence PIGMENTS).

Projektu siekiama prisidėti prie pažangios profesinio mokymo formos – pameistrystės – diegimo Lietuvoje bei pameistrystės mokymo formos populiarinimo.

Vizito į Belgiją tikslas – įgyti praktinių įgūdžių metalinių paviršių dažymo šlapiuoju metodu srityje.
Vizito metu dalyviai:
•    Mokėsi darbo saugos ir vidaus taisyklių darbo vietoje reikalavimų;
•    Mokėsi kaip paruošti metalinius paviršius dažymui smėliavimo metodu;
•    Atliko praktinį darbą smėliavimo kameroje nuvalant senus dažus nuo metalinio pagrindo;
•    Analizavo techninių ir saugos duomenų lapus, parenkant atitinkamus gruntus, dažus ir jų proporcijas;
•    Ruošė/maišė dažus ir gruntus;
•    Mokėsi kaip parengti/reguliuoti pneumatinį, matinį purkštuvą darbui;
•    Praktiškai atliko metalinių paviršių dažymą;
•    Atliko metalinių, anksčiau dažytų paviršių cheminį valymą, panaudojant chemines medžiagas, laikantis visų saugos priemonių;
•    Dirbo su aukšto slėgio beoriu dažymo aparatu;
•    Nagrinėjo miltelinio dažymo technologiją ir atliko paviršių padengimą milteliniu būdu.