Naujienos

Įvyko projekto partnerių susitikimas Slovėnijoje

2015 10 25

Spalio 20 dieną, Slovėnijoje, Liublianoje įvyko Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo strateginės partnerystės „Welder Training Qualitity development“ (Suvirinimo mokymo kokybės vystymas) Nr. 2014-1-LT01-KA202-000621 projekto partnerių susitikimas.
Susitikime dalyvavo projekto partneriai iš Lietuvos ir Slovėnijos. Susitikimas skirtas projekto veikoms aptarti. VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro ATB (Authorised Training Body) statuso įgyjimo aspektai - mokymo centras  akredituotas mokyti suvirintojus pagal tarptautinių suvirintojų asociacijų reikalavimus; projekto intelektinio produkto - Tarptautinio suvirintojo mokymo programos turinio ir mokymo medžiagos atitikimas tarptautiniams reikalavimams; pilotinių mokymų pagal sukurtą mokymo programą organizavimas ir vykdymas. Apžvelgti projekto finansiniai, sklaidos, stebėsenos  bei projekto vertinimo aspektai.
Projekto partneriai susipažino su suvirinimo instituto (Slovensko druztvo za varilno tehniko) vykdoma veikla. Stebėjo teorinius suvirinimo inžinierių mokymus, suvirinimo praktikų paruošimą laboratorijoje. Suvirinimo instituto laboratorijoje buvo parodyta suvirinimo įranga, supažindinta su įrangos veikimo principais, pasidalinta patirtimi kaip tikrinami suvirintojų bandiniai. Projekto partneriai stebėjo, analizavo, diskutavo bei dalinosi patirtimi.


Projektas finansuojamas iš Erasmus+ programos.


Šioje informacijoje atsispindi tik autoriaus požiūris,  Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį, jo panaudojimą.