Naujienos

Įvyko pirmasis projekto partnerių susitikimas Lietuvoje

2015 02 26

 

Įvyko pirmasis Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo strateginės partnerystės „Welder Training Qualitity development“ (Suvirinimo mokymo kokybės vystymas) Nr. 2014-1-LT01-KA202-000621 projekto partnerių susitikimas. Keturios partnerių organizacijos iš Lietuvos, Slovėnijos, Jungtinės Karalystės 2015 metų vasario 23-24 dienomis susitiko Vilniuje, projektą koordinuojančios organizacijos VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro (VJDRMC) patalpose. Projektas prasidėjo 2014 m.  rugsėjo 1 dieną ir tęsis 3 metus.
Projekto partnerių susitikimas skirtas projekto veikloms bei projekto partnerių atsakomybėms numatytoms sutartyje aptarti:
•    ATB (Authorised Training Body) statuso įgijimo aspektai - mokymo centras bus akredituotas mokyti suvirintojus pagal tarptautinių suvirintojų asociacijų reikalavimus;
•    projekto intelektinių produktų - Tarptautinio suvirintojo mokymo programos  bei mokomosios platformos (E-WeldLead“)  pagal Suvirinimo brigadininko (koordinatoriaus) mokymo programą sukūrimo klausimai;
•    pilotinių mokymų pagal sukurtas mokymo programas organizavimas ir vykdymas.
Susitikimo metu analizuota kita projekto įgyvendinimui svarbi informacija: projekto ir finansų valdymo, projekto sklaidos, stebėsenos klausimai, projekto kokybės kontrolės aspektai. Numatyta kito projekto partnerių susitikimo Slovėnijoje data.
Svečiams pristatytasis vienintelis  Lietuvoje - Suvirinimo sektorinis praktinio mokymo centras, kuriame pagal projekto metu paruoštą Tarptautinio suvirintojo mokymo programą bus  rengiami tarptautinius reikalavimus atitinkantys suvirinimo specialistai (darbininkai).

Projektas finansuojamas iš Erasmus+ programos.


Šioje informacijoje atsispindi tik autoriaus požiūris. Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį, jo panaudojimą.