Kviečiame ir laukiame visų, planuojančių bei siekiančių valdyti savo ir savo darbuotojų profesinę karjerą!

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras - suaugusiųjų profesinio mokymo įstaiga, vykdanti veiklą statybos, metalų, elektros energetikos ir transporto technologijų srityse, teikia šias paslaugas:

• Profesinis mokymas
• Kvalifikacijos kėlimo kursų, seminarų organizavimas
• Asmens gebėjimų vertinimas (testavimas)
• Profesinis konsultavimas ir orientavimas
• Įmonių konsultavimas Darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) klausimais, DSS renginių įmonėse organizavimas
 
Profesinio mokymo kryptys:
 
 
Mokymas:
• Mokymo centre mokymas organizuojamas ištisus metus
• Mokymo programų trukmė priklauso nuo mokymo specifikos ir mokymo lygmens (nuo 1 iki 30 sav.)
• Praktiniam mokymui skiriama ne mažiau kaip 70 proc. viso mokymo laiko
• Visų sričių mokymui įrengta praktinio mokymo bazė, atitinkanti realaus darbo sąlygas

Siūlome:
• Platų statybos, statybos mechanizacijos, suvirinimo, santechnikos, elektros energetikos, transporto programų spektrą, siekiantiems įgyti ir kelti kvalifikaciją
•  Esamų ir būsimų statybos, suvirinimo, autoremonto darbuotojų kompetencijų įvertinimą, atliekant teorinių ir praktinių užduočių testavimus
• Bendradarbiavimą kartu organizuojant statybos, suvirinimo, energetikos sektoriaus darbuotojų kompetencijų tobulinimo renginius (praktinius seminarus)
•  Darbuotojų saugos ir sveikatos darbe dienos organizavimą Jūsų įmonės darbuotojams, pagal įmonei aktualias mokymų temas (neformalūs mokymai žinių atnaujinimui)
 
Kviečiame ir laukiame visų, planuojančių bei siekiančių valdyti savo ir savo darbuotojų profesinę karjerą!