Veiklos ataskaitos

2017 m. veiklos planas

Veiklos ataskaita 2017 m.

Auditoriaus išvada ir finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 m.:

 Paramos gavimo ir panaudojimo ataskaita už 2017 m.

 

Su šiais dokumentais susipažinti galima atvykus adresu Jeruzalės g. 53, Vilnius. Atvykimo laiką prašome suderinti telefonu (8 5) 269 7455.