Pavojingų krovinių vežimas ADR

ADR  - Europos sutartis dėl pavojingų krovinių pervežimų.

Kelių transporto priemonių vairuotojai, ketinantys vežti pavojingus krovinius, privalo išklausyti pagrindinį mokymo kursą pavojingiems kroviniams vežti (modulis A1) ir, jei reikia papildomai, specializuotą (-us) mokymo kursų modulį (-ius) (pvz., A2, A3, A4). Pagrindinis mokymo kursas (modulis A1) reikalingas siekiant tapti bendrosios paskirties kelių transporto priemonių, vežančių pavojingus krovinius pagal ADR, vairuotoju.

Asmenys, išklausę atitinkamą mokymo kursą ir gavę kursų baigimo liudijimus, egzaminuojami Lietuvos transporto saugos administracijoje. Pažymėjimas galioja penkerius metus. Daugiau informacijos>>>

A1 – Pagrindinis mokymo kursas pavojingiems kroviniams vežti (galės vežti supakuotus ir birius pavojingus krovinius suverstinai, išskyrus 1 ir 7 klasių. Negalės vežti cisternose).

 • Reikalingas išsilavinimas (kvalifikacija): pagrindinis.
 • Minimalaus amžiaus reikalavimas: 21 metai.
 • B kategorijos transporto priemonės vairuotojo pažymėjiams
 • Mokymų trukmė 28 val.

A2 – Specializuotas mokymo kursas pavojingiems kroviniams vežti cisternomis (galės vežti pavojingus krovinius cisternomis, išskyrus 1 ir 7 klasių).

 • Reikalingas išsilavinimas (kvalifikacija): pagrindinis.
 • Minimalaus amžiaus reikalavimas: 21 metai.
 • Būtinas profesinis pasirengimas: išklausytas A1 modulis – pagrindinis mokymo kursas pavojingiems kroviniams vežti.
 • Mokymų trukmė 18 val.

A3 - Specializuotas mokymo kursas 1-os klasės pavojingiems kroviniams (sprogstamosioms medžiagoms ir gaminiams) vežti (galės vežti 1 klasės pavojingus krovinius (cisternose – tik turint A2 pažymėjimą).

 • Reikalingas išsilavinimas (kvalifikacija): pagrindinis.
 • Minimalaus amžiaus reikalavimas: 21 metai.
 • Būtinas profesinis pasirengimas: A1 modulis – pagrindinis mokymo kursas pavojingiems kroviniams vežti.
 • Mokymų trukmė 12 val.

A4 – Specializuotas mokymo kursas 7-os klasės pavojingiems kroviniams (radioaktyviosioms medžiagoms) vežti (galės vežti 7 klasės pavojingus krovinius (cisternose – tik turint A2 pažymėjimą).

 • Reikalingas išsilavinimas (kvalifikacija): pagrindinis.
 • Minimalaus amžiaus reikalavimas: 21 metai.
 • Būtinas profesinis pasirengimas: A1 modulis – pagrindinis mokymo kursas pavojingiems kroviniams vežti.
 • Mokymų trukmė 12 val.

Mokymo grupės organizuojamos nuolat – žiūrėti

Taip pat rengiame saugos specialistus (vadovus) pavojingų krovinių vežimui automobilių transportu:

M. Mokymo kursas visų klasių pavojingų krovinių vežimo saugai užtikrinti
Kurso trukmė – 7 dienos. 

M1. Mokymo kursas 1 klasės pavojingų vežimo saugai užtikrinti
Kurso trukmė – 4 dienos. 

M2. Mokymo kursas 2 klasės pavojingų krovinių vežimo saugai užtikrinti
Kurso trukmė – 3,5 dienos. 

M3. Mokymo kursas 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ir 9 klasių pavojingų krovinių vežimo saugai užtikrinti
Kurso trukmė – 4 dienos. 

M4. Mokymo kursas 7 klasės pavojingų krovinių vežimo saugai užtikrinti
Kurso trukmė – 4 dienos.

M5. Mokymo kursas pavojingų krovinių, kurių identifikaciniai numeriai (JT Nr.) 1202, 1203, 1223, (naftos produktams) vežimo saugai užtikrinti
Kurso trukmė – 3,5 dienos. 

Mokymo grupės organizuojamos nuolat – žiūrėti

Daugiau informacijos rasite čia

Asmenys, išklausę mokymo kursus, egzaminą Pavojingų krovinių vežimo saugos specialisto pažymėjimui gauti, laiko Lietuvos transporto saugos administracijoje.

Kursai organizuojami nuolat