Traktorininkų pažeidėjų papildomas mokymas

TRAKTORININKŲ (NUSIŽENGUSIŲJŲ) PAŽYMĖJIMO GRĄŽINIMO TVARKA
Susigrąžinant traktorininko pažymėjimą, policijai pateikiami šie dokumentai:
1. Asmens dokumentas;
2. Medicininė pažyma, išduota po pažeidimo padarymo;
3. Alkoholio ir narkotikų žalos sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, jei teisė vairuoti buvo atimta dėl neblaivumo;
4. Pažyma iš profesinio mokymo teikėjo apie pakartotinai išlaikytą traktorininko kvalifikacijos egzaminą (kursus vykdo Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras).
Pastaba: praradus traktorininko pažymėjimą vieneriems metams ar ilgiau privaloma perlaikyti kvalifikacijos egzaminą (kurį galite perlaikyti Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre).
NUSIŽENGUSIŲ TRAKTORININKŲ KVALIFIKACIJOS EGZAMINO PERLAIKYMAS
Reikalingi dokumentai:
1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. Medicininė pažyma (galiojanti traktoriams);
3. Pažyma iš policijos, kurioje nurodyta, kokios traktorininko kategorijos yra sulaikytos (TR1, TR2 ar SM).
Perlaikomo egzamino tvarka:
1. Laikomas teorijos egzaminas (testas raštu);
3. Atliekama praktinė užduotis.