Energetika

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro energetikos technologijų skyrius teikia kokybiškas mokymų paslaugas elektros energetikos sektoriaus darbuotojams.

Kviečiame:

 • Įgyti elektromontuotojo kvalifikaciją;
 • Įgyti specializuotų technologinių žinių ir gebėjimų;
 • Persikvalifikuoti arba įgyti papildomas specializacijas.

Mokymai gali būti remiami Užimtumo tarnybos. Daugiau informacijos čia.

Technologinių kompetencijų tobulinimo sritys:

 • Bendrieji elektros tinklų montuotojų įgūdžiai;
 • Elektros tinklų montavimas: oro linijos ir požeminiai kabeliai;
 • Elektros tinklų eksploatavimas;
 • Elektros tinklų priežiūra;
 • Operatyviniai perjungimai;
 • Darbai esant įtampai;
 • Elektros energijos kokybė ir elektros tinklo sutrikimai;
 • Apsauginės ir gaisro signalizacijos įrenginių įrengimas ir eksploatavimas;
 • Specializuota darbų sauga.

Vykdome mokymus pagal šias elektros energetikos sektoriaus programas:

DĖMESIO! Kiekvieną rudenį vykdomas priėmimas į modulinę ELEKTRIKO profesinio mokymo programą. Mokslas - NEMOKAMAS.
 
Mokytis gali įvairaus išsilavinimo asmenys – įgiję vidurinį išsilavinimą, taip pat jau turintys kvalifikaciją ar aukštąjį išsilavinimą, tačiau norintys įgyti Elektriko specialybę.
 
Registracija per LAMA BPO - Bendrojo priėmimo informacinę sistemą - profesinis.lamabpo.lt
Tik Mokymo centre Jūsų patogumui organizuojami ir vakariniai mokymai!

REGISTRACIJA IR INFORMACIJA:

Mob.: 8 611 46 177

El. p.: s.penkauskaite@mokymas.eu

El. p.: b.tracevic@mokymas.eu