KET pažeidėjų papildomas mokymas

 
                                                                              PAPILDOMO VAIRUOTOJŲ MOKYMO TVARKA*

Pradedantiesiems vairuotojams (VAIRAVIMO STAŽAS IKI 2 METŲ), pažeidusiems KET reikalavimą (reikalavimus):

 • vykdyti vairuotojų pareigas pėstiesiems,
 • laikytis lenkimo taisyklių, 
 • vairuojant nesinaudoti mobiliojo ryšio priemonėmis,
 • laikytis eismo reguliavimo signalų,
 • KET nustatyta tvarka naudoti įspėjamuosius signalus,
 • laikytis važiavimo per sankryžas tvarkos,
 • vairuotojams naudoti saugos diržus, motociklininko šalmus,
 • neviršyti nustatyto greičio daugiau kaip 10 km/h,
 • nevairuoti transporto priemonių neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (daugiau kaip 0 promilių, bet ne daugiau kaip 0,4 promilės),
 • taip pat sukėlusių eismo įvykį, per kurį buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata.

 

                                                                         

Pradedantysis vairuotojas, pažeidęs KET reikalavimą (-us), dėl kurio (-ių) privaloma baigti papildomą vairuotojų mokymą, ir per vienus metus nuo pažeidimo (-ų) padarymo dienos nebaigęs papildomo vairuotojų mokymo, praras teisę vairuoti transporto priemones ir jo turimas 2 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas nebus keičiamas į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą. Tokiu atveju pradedančiajam vairuotojui teisė vairuoti transporto priemones bus grąžinama tik perlaikius vairavimo egzaminą, tačiau vėl bus išduodamas tik 2 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas.

Plačiau: www.vkti.gov.lt

arba

Motorinių transporto priemonių vairuotojams, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl kET pažeidimų (VAIRUOTOJAI PRARADĘ VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMĄ  UŽ KET PAŽEIDIMUSIR NORINTYS JĮ ATGAUTI)

                                                               

Mokymų trukmė – 1diena.

Mokymų turinys:

 • 45 minutes individuali su mokymo įstaigos psichologu analizė apie padarytą (-us) KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė;
 • 45 minučių trukmės vairuotojų mokytojo vedamas teorijos kursas*;
 • 90 minučių trukmės psichologo vedamas psichologijos kursas*;
 • 45 minučių trukmės praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymas B kategorijos transporto priemonesu vairavimo instruktoriumi*;
 • Žinių patikrinimo testas (25klausimai).

* -  Teorijos ir psichologijos kursų, praktinio vairavimo mokymo metu daromas vaizdo ir garso įrašas.                                                                                                                                                                                          

Norėdamas sudaryti sutartį ir lankyti papildomą mokymą, vairuotojas privalo pateikti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • įsigaliojusį teismo sprendimą arba policijos nutarimą, kuriuo remiantis buvo taikyta administracinė atsakomybė;
 • *pradedantysis vairuotojas (vairavimo stažas iki 2 metų ) turi pateikti vairuotojo pažymėjimą (išskyrus atvejį, kai padarė KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) jam buvo atimta teisė vairuoti);
 • parengti ir prieš papildomo vairuotojų mokymo pradžią mokymo įstaigai pateikti padaryto (-ų) KET pažeidimo (-ų) aprašą.

Pažeidimo (-ų) aprašas rengiamas valstybine kalba A4 formato (210 x 297 mm) lape. Jeigu pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, nekalba valstybine kalba, pažeidimo (-ų) aprašas gali būti parašytas ir kita kalba, tačiau kartu su juo turi būti pateiktas vertimas į valstybinę kalbą. Pažeidimo (-ų) aprašo puslapiai numeruojami ir susegami, titulinio lapo viršuje rašomas mokymo įstaigos, kuriai jis pateikiamas, pavadinimas, nurodomas vairuotojo vardas, pavardė, data ir pasirašoma.

Baigusiems mokymo kursus vairuotojams, kuriems atimta teisė vairuoti, vairavimo mokykla išduoda Papildomo vairuotojų mokymo baigimo pažymą.

Pradedantiesiems vairuotojams, kuriems neatimta teisė vairuoti Papildomo vairuotojų mokymo baigimo pažyma neišduodama, bet informacija apie kursų baigimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną suvedama į VĮ ,,Regitra“ informacinę sistemą.

 

Mokymai vykdomi:
Kiekvieną penktadienį nuo 8:00 val. iki 15:00 val.
Adresai:
VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras Jeruzalės g. 53, Vilnius
7 klasė, III aukštas

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centrasJeruzalės g. 53, Vilnius
7 klasė, III aukštas

 

Už mokymus atsakingo asmens kontaktiniai duomenys:

Transporto technologijų skyriaus vadovas Saulius Gerdauskas
Tel. nr. 861477223, el. paštas: s.gerdauskas@mokymas.eu

KURSŲ KAINA - 99 EUR  

*Parengta pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymą Nr. 2B-86, kuriuo nustatoma pradedančiųjų vairuotojų, pažeidusių Kelių eismo taisyklių ir motorinių transporto priemonių vairuotojų, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų papildomo mokymo tvarka.

 

 

Būtina išankstinė registracija:

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras

Tel. (8 5) 269 7369. Mob. 8 615 22288

El. paštu: registracija@mokymas.eu

www. mokymas.eu