Automobilių remonto ir priežiūros specialistų rengimas

Kursų pavadinimas

Reikalavimai

Autotransporto priemonių remonto šaltkalvis*

18 m. amžius, pagrindinė mokykla

Autotransporto priemonių elektros įrengimų taisytojas*

18 m. amžius, vidurinė mokykla

Autotransporto priemonių variklių taisytojas*

18 m. amžius, pagrindinė mokykla

Autotransporto priemonių maitinimo sistemų taisytojas*

18 m. amžius, vidurinė mokykla

Lengvųjų automobilių kėbulo taisytojas*

18 m. amžius, pagrindinė mokykla

Automobilių dujinės įrangos aptarnavimo šaltkalvis

18 m.

Autotransporto priemonių važiuoklės techninė priežiūra ir remontas

18 m.

Automobilių keltuvo operatorius

18 m.

Pavojingų krovinių ir cheminių medžiagų krovėjas (sandėlio darbininkas)

 

Pavojingų krovinių ir cheminių medžiagų vežimo ir sandėliavimo darbų vadovai

 

Šaltkalvis

18 m

Šaltkalvis - remontininkas

18 m.

 

* kursų trukmė nuo 6-8 mėn., išduodamas valstybės pripažintas kvalifikacijos pažymėjimas (kodas 2109)

Visi kiti rengiami kursai yra trumpalaikiai, nuo 1-4 sav., išduodamas mokymo centro pažymėjimas apie išklausytą kursą arba darbų saugos pažymėjimas.
 

PROGRAMŲ ANOTACIJA

  1. Autotransporto priemonių remonto šaltkalvis

Baigęs šį mokymo kursą asmuo turi mokėti:

a)      nustatyti autotransporto priemonės techninę būklę

b)      atskirti mazgų, agregatų, mechanizmų gedimus, jų priežastis ir remonto būklę

c)      nuimti, išardyti bei surinkti agregatus, mazgus

d)     išbandyti agregatus, mazgus ir pastatyti į vietą

e)      atlikti mechanizmų reguliavimus

f)       atlikti šaltkalviškus remonto darbus

g)       atlikti autotransporto priemonių techninę priežiūrą

h)      skaityti nesudėtingus surinkimo brėžinius

2. Autotransporto priemonių elektros įrengimų taisytojas

Baigęs šį mokymo kursą asmuo turi mokėti:

a)      šaltkalviškus darbus

b)      sudaryti ir skaityti elektros įrenginių montažines ir elektrines schemas

c)      nuimti ir sumontuoti elektros įrengimus

d)     teisingai sujungti elektros energijos vartotojus su elektros srovės šaltiniais

e)      naudotis kontroliniaias matavimo prietaisais, stendais

f)       diagnozuoti elektros įrenginius ir atlikti jų techninį aptarnavimą

g)      suremontuoti sugedusius elektros įrenginius ir juos pakeisti naujais

h)      naudotis kompiuteriu

3. Autotransporto priemonių variklių taisytojas

Baigęs šį mokymo kursą asmuo turi mokėti:

a)      nustatyti variklio techninę būklę

b)      surasti variklio gedimus ir juos šalinti

c)      naudotis diagnostikos priemonėmis

d)     atlikti variklio mechanizmų ir sisitemų taisymą

e)      išbandyti variklį, reguliuoti jo veikimą

f)       atlikti reikiamus vidutinio sudėtingumo šaltkalvystės darbus

g)      bražyti ir skaityti variklio sistemų brėžinius ir schemas

4. Lengvųjų automobilių kėbulo taisytojas

Baigęs šį mokymo kursą asmuo turi mokėti:

a)      nustatyti lengvojo automobilio kėbulo techninę būklę

b)      parinkti kėbulo remonto būdus ir metodus

c)      išardyti automobiliį prieš remontą ir jį surinkti po remonto

d)     pakeisti automobilio kėbulo įvairias dalis bei detales

e)      remontuoti bei lyginti kėbulą ir jo detales

f)       naudotis dujinio ir elektrinio suvirinimo įrenginiais

g)      virinti įvairias siųles rankiniu būdu ir suvirinimo pusautomačiais

h)      aplydyti detalių paviršius

i)        paruošti kėbulą gruntavimui, glaistymui ir dažymui

j)        paruošti dažus dažymui ir dažyti

k)      skaityti nesudėtingus surinkimo, darbo brėžinius, shemas