Apie mus

Nuo rugsėjo 1 d. Vyriausybės nutarimu sujungus viešąsias įstaigas Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centrą ir Vilniaus technologijų mokymo centrą įsteigtas Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras (TECHIN), kuriam perėjo visos minėtų abiejų reorganizuotų viešųjų įstaigų teisės ir pareigos.
 
TECHIN – šiuolaikinė technologijų ir inžinerijos mokymo įstaiga, vykdanti veiklą programavimo ir kompiuterijos, multimedijos, poligrafijos, mechatronikos, biuro administravimo, apskaitos ir finansų, statybos, ŠVOK, santechnikos, metalų, elektros energetikos, mechanizacijos ir transporto technologijų srityse.
 
Mokymo centro vykdoma veikla – lankstus, į darbdavių poreikius orientuotas, profesinio mokymo paslaugų teikimas. Tai – atskira profesinio mokymo sistemos dalis, telkianti mokymą, perkvalifikavimą, kompetencijų tobulinimą įvairiuose verslo sektoriuose.
 
Pagrindinės paslaugos:
  • Profesinis mokymas (formalus, neformalus);
  • Kvalifikacijos kėlimo kursų, seminarų organizavimas;
  • Asmens kompetencijų vertinimas (testavimas);
  • Mokymo programų rengimas;
  • Profesinis orientavimas ir konsultavimas;
  • Įmonių konsultavimas darbuotojų kompetencijų klausimais.

Kviečiame ir laukiame visų, planuojančių bei siekiančių valdyti savo ir savo darbuotojų profesinę karjerą!


Misija, Vizija, Vertybės
Tikslai
Pagrindinės istorijos datos
Priklausome organizacijoms