Profesinis vairuotojų mokymas (95 kodas)

„95 kodas“ - pradinė profesinė kvalifikacija arba kvalifikacijos tobulinimo periodiniai mokymai kroviniams ir/arba keleiviams vežti, kuris įrašomas į vairuotojo pažymėjimą - Europos Bendrijos kodas (95) ir data, iki kurios galioja kvalifikacija.

                                                                                                        

LR Susisiekimo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 3-79 čia.
Pagal šią tvarką, visi C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų vairuotojai privalo įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją (95 kodą) ir vėliau - kas 5 metus - tobulinti savo kvalifikaciją specialiuose mokymuose.
PROGRAMA TRUKMĖ (val.) SĄLYGOS MOKYTIS, PASTABOS
PRADINĖS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS ĮGIJIMAS
Skirta vairuotojams, dar neturintiems C arba D kategorijos ir jaunesniems, nei 21 m.
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti 300 - Nuo 18 m.
- B kategorijos vairuotojo pažymėjimas
- Vairuotojo sveikatos patikrinimo med. pažyma (F Nr. 083-1/a)
- Dokumentinė nuotrauka
Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti 300
Skirta vairuotojams, dar neturintiems C kategorijos arba įgijusiems ją po 2009 m. rugsėjo 10 d.
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka 150 - Nuo 21 m.
- B kategorijos vairuotojo pažymėjimas
- Vairuotojo sveikatos patikrinimo med. pažyma (F Nr. 083-1/a)
- Dokumentinė nuotrauka
Skirta vairuotojams, dar neturintiems D kategorijos arba įgijusiems ją po 2008 m. rugsėjo 10 d.
Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka 150 - Nuo 21 m.
- B kategorijos vairuotojo pažymėjimas
- Vairuotojo sveikatos patikrinimo med. pažyma (F Nr. 083-1/a)
- Dokumentinė nuotrauka
PERIODINIS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS MOKYMAS
Skirta vairuotojams, įgijusiems C kategoriją iki 2009 m. rugsėjo 10 d. arba norintiems pratęsti 95 kodą
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa 35 - C kategorijos vairuotojo pažymėjimas, įgytas iki 2009 m.
- Vairuotojo sveikatos patikrinimo med. pažyma
- Dokumentinė nuotrauka
Skirta vairuotojams, įgijusiems D kategoriją iki 2008 m. rugsėjo 10 d. arba norintiems pratęsti 95 kodą
Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa 35 - D kategorijos vairuotojo pažymėjimas, įgytas iki 2008 m.
- Vairuotojo sveikatos patikrinimo med. pažyma
- Dokumentinė nuotrauka
Šį mokymo kursą vairuotojai privalo išklausyti periodiškai – kas 5 metus (95 kodo pratęsimas)
PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRAPLĖTIMAS
Skirta vairuotojams, turintiems 95 kodą kroviniams vežti, bet norintiems įgyti 95 kodą ir keleiviams vežti
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti keleivius praplėsti 70 - Nuo 18 m.
- Prad. prof. kv. kroviniams vežti pažymėjimas
- Vairuotojo sveikatos patikrinimo med. pažyma
- Dokumentinė nuotrauka
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti keleivius praplėsti skubos tvarka 35 - Nuo 21 m.
- Prad. prof. kv. kroviniams vežti pažymėjimas
- Vairuotojo sveikatos patikrinimo med. pažyma
- Dokumentinė nuotrauka
Skirta vairuotojams, turintiems 95 kodą keleiviams vežti, bet norintiems įgyti 95 kodą ir kroviniams vežti
Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti krovinius praplėsti 70 - Nuo 18 m.
- Prad. prof. kv. keleiviams vežti pažymėjimas
- Vairuotojo sveikatos patikrinimo med. pažyma
- Dokumentinė nuotrauka
Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti krovinius praplėsti skubos tvarka 35 - Nuo 21 m.
- Prad. prof. kv. keleiviams vežti pažymėjimas
- Vairuotojo sveikatos patikrinimo med. pažyma
- Dokumentinė nuotrauka

Mokymo grupės organizuojamos nuolat – žiūrėti