Mokymų paraiškos forma darbdaviams

Naujienos

2017-06-27

Projektas „PRAKTINIO MOKYMO KOKYBĖS VYSTYMAS" Nr. 2016-1-LT01-KA116-022997

.

Įgyvendinant projektą „PRAKTINIO MOKYMO KOKYBĖS VYSTYMAS“ Nr. 2016-1-LT01-KA116-022997 pagal „Erasmus+“ programą, 1 pagrindinį veiksmą - Asmenų mobilumas mokymosi tikslais,

2017 m. birželio 18 – 23 dienomis VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro šešios darbuotojos dalyvavo mobilumo vizite Dresdene (Vokietijoje).

Priimančioji organizacija - WBS TRAINING AG.

Projektu siekiama vystyti praktinio mokymo kokybę, perimant gerąją užsienio patirtį.

Mobilumo vizito tikslas į Vokietiją tikslai:

• įgyti žinių, gerosios patirties praktinio mokymo organizavimo, kompetencijų vertinimo ir pripažinimo, bendradarbiavimo su verslo atstovais vystymo, mokinių integracijos į darbo rinką, karjeros planavimo, jų praktinių įgūdžių plėtojimo srityje;

• susipažinti su inovatyviais praktinio mokymo metodais, technologiniais sprendimais taikomais praktiniame mokyme.

Vizito metu dalyviai:
•  susipažino su WBS TRAINING AG mokymo centro veikla;
•  susipažino su dualinio profesinio mokymo sistema, struktūra ir principais;
•  nagrinėjo praktinio mokymo procesus bei praktinio mokymo metu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo aspektus;

• lankėsi Prekybos ir pramonės rūmuose, statybos ir technologijų profesinio rengimo mokykloje

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus +“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja
Švietimo mainų paramos fondas.

Išsamesnė informacija:
Tel. (8 5) 269 7455
Mob. 8-615-222 88
Faks. (8 5) 269 7455
info@mokymas.eu
www.mokymas.eu