Mokymo programos, suderintos su AB „Energijos skirstymo operatorius“

Mokymo programos pavadinimas

Mokymo programos, suderintos su AB „Energijos skirstymo operatorius“

1.

Žemos įtampos kabelių movų montuotojas (visų tipų movos)

2.

Žemos įtampos kabelių movų montuotojo peratestacija (visų tipų movos)

3.

12 kV kabelių movų montuotojas (Raychem, Cellpack, Ensto, ABB)

4.

12 kV kabelių movų montuotojų kvalifikacijos kėlimas (Raychem, Cellpack, Ensto, ABB)

5.

12 kV kabelių movų montuotojų peratestacija (Raychem, Cellpack, Enst, ABB)

6.

42 kV kabelių movų montuotojų kvalifikacijos kėlimas (Raychem, Cellpack, Ensto)

7.

42 kV kabelių movų montuotojų peratestacija

8.

Iki 42 kV įtampos kabelių klojimo tranšėjose ir vamzdžiuose technologijų neformalaus mokymo programa

9.

Iki 42 kV įtampos kabelių klojimo tranšėjose ir vamzdžiuose technologijų peratestacija

10.

Darbų vykdymo veikiančiuose elektros įrenginiuose ant įtampą turinčių dalių arba arti jų mokymas (DEĮ)

11.

Darbų vykdymo veikiančiuose elektros įrenginiuose ant įtampą turinčių dalių arba arti jų peratestavimas (DEĮ)

12.

0,4-10 kV įtampos elektros įrenginių montavimo įmonių personalas, siekiantis gauti operatyvinio remonto personalo teises mokymas (išskyrus 10 kV žiedinį tinklą)

13.

0,4-10 kV įtampos elektros įrenginių montavimo įmonių personalas, siekiantis gauti operatyvinio remonto personalo teises peratestavimas (išskyrus 10 kV žiedinį tinklą)

14.

0,4-10 kV įtampos elektros įrenginių montavimo įmonių personalas, siekiantis gauti operatyvinio remonto personalo teises mokymas (įskaitant 10 kV žiedinį tinklą)

15.

0,4-10 kV įtampos elektros įrenginių montavimo įmonių personalas, siekiantis gauti operatyvinio remonto personalo teises peratestavimas (įskaitant 10 kV žiedinį tinklą)