Finansavimo galimybės

VJDRMC dalyvauja įvariuose projektuose, kurie dalinai ar visiškai gali padengti įmonės darbuotojų/ būsimų darbuotojų mokymo bei pasirengimo darbo vietai kaštus.
Šiuo metu mokymo centras gali surasti ir apmokyti trūkstamus darbuotojus pameistrystės būdu nemokamai. Diaugiau informacijos čia.