Mokymų paraiškos forma darbdaviams

Finansavimo galimybės

VJDRMC dalyvauja įvariuose projektuose, kurie dalinai ar visiškai gali padengti įmonės darbuotojų/ būsimų darbuotojų mokymo bei pasirengimo darbo vietai kaštus.
Šiuo metu mokymo centras gali surasti ir apmokyti trūkstamus darbuotojus pameistrystės būdu nemokamai. Diaugiau informacijos čia.
Išsamesnė informacija:
Tel. (8 5) 269 7455
Mob. 8-615-222 88
Faks. (8 5) 269 7455
info@mokymas.eu
www.mokymas.eu