Apie mus

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras moderni ir nuolat tobulėjanti švietimo įstaiga, turinti gilias tradicijas bei ilgametę mokymo patirtį. Mokymo centro veikla orientuota į viešojo intereso tenkinimą, plėtojant žmogiškuosius išteklius, padedant specialistams tobulėti ar integruotis naujoje profesinėje srityje, taip pat pagalba darbdaviams sprendžiant apsirūpinimo darbuotojais klausimus.  

Mes mokome suaugusius siekiančius įgyti profesiją arba tobulinti turimą kvalifikaciją. Padedame įmonėms apsirūpinti kvalifikuotais darbuotojais.

Misija - kurti pažangią visuomenę, ateitį grindžiant sėkmingais žmonėmis.

Vizija - statybos, transporto bei inžinerinės pramonės sektorių strateginis partneris profesinio mokymo srityje, užtikrinantis europietišką kokybę ir darbo kultūrą.

Vertybės - žmogus mums yra pagrindinė vertybė. Remdamiesi profesionalumu, patikimumu, progresyvumu ir lankstumu padedame tapti sėkminga asmenybe.

Mes siekiame: nuolat didinti klientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis, tapti stabilia profesinio mokymo įstaiga  užtikrinančia visuomenės ir įmonių darbuotojų mokymosi poreikių tenkinimą, sudarančia galimybę mokytojų kūrybingumo realizavimui, dalyvaujančia socialiniame, ekonominiame ir kultūriniame šalies gyvenime.

Strateginis veiklos tikslas – pasiekti didesnes paslaugų teikimo apimtis per mokymo kokybės užtikrinimą (plėsti mokymo centro veiklą teikiant profesinio mokymo ir susijusias paslaugas, užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę bei profesinio mokymo atitiktį darbo vietai).

Veiklos tikslai:

1. Užtikrinti Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro veiklos individualumą ir plėtrą.

2. Didinti profesinio mokymo kokybę ir atitiktį darbo vietos reikmėms.

3. Užtikrinti praktinių įgūdžių realiose darbo vietose įgijimo galimybes.

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre ruošiami įvairių statybinių (apdailos, mūro, betonavimo, montavimo), statybinių mašinų mašinistai bei operatoriai, kėlimo kranų operatoriai bei priežiūros meistrai, darbų vadovai, darbų saugos specialistai, suvirintojai. Transporto skyriuje mokomi visų kategorijų vairuotojai, suteikiama vairuotojų profesinė kvalifikacija (95 kodas), vairuotojai vežantys pavojingus krovinius (ADR), autotransporto priemonių remonto šaltkalviai, kėbulo taisytojai, šaltkalviai remontininkai, transporto vadybininkai ekspeditoriai bei kiti transporto darbuotojai. Taip pat atestuojami ir peratestuojami specialistai.

Mokymo centre dirbantys visų specialybių mokytojai turi gamybinio darbo patirtį ir aukštą profesinio paruošimo kvalifikaciją, didelę dalį profesijos mokytojų sudaro vyresnieji mokytojai, mokytojai metodininkai bei mokytojai ekspertai.

 Plačiau...

.
Išsamesnė informacija:
Tel. (8 5) 269 7455
Mob. 8-615-222 88
Faks. (8 5) 269 7455
info@mokymas.eu
www.mokymas.eu