Mokymų paraiškos forma darbdaviams

Erasmus+

PROJEKTAS „PRAKTINIO MOKYMO KOKYBĖS VYSTYMAS“

Nr. 2016-1-LT01-KA116-022997


Pareiškėjas VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras
Partneriai •    Almond Vocational Link Ltd
•    Euroform RFS
•    UNISER SOC. COOP. ONLUS
•    WBS TRAINING AG
Laikotarpis 2016 07 01-2017 06 30
Biudžetas, EUR 28 582
Tikslas Vystyti praktinio mokymo kokybę, perimant gerąją užsienio patirtį.
Veiklos •    6 vizitai į Italiją
•    1 vizitas į Jungtinę Karalystę
•    1 vizitas į Vokietiją
Finansavimo šaltinis Erasmus+, KA1 programa
Projekto renginiai, įvykiai

 Vizitas į Jungtine Karalyste

 Vizitas į Italiją

 Vizitas į Italiją (absolventai)

 Vizitas į Italiją (Uniser)

Vizitas į Vokietiją

   
Išsamesnė informacija:
Tel. (8 5) 269 7455
Mob. 8-615-222 88
Faks. (8 5) 269 7455
info@mokymas.eu
www.mokymas.eu