Mokymų paraiškos forma darbdaviams

Erasmus+

 

PROJEKTAS "SUVIRINIMO MOKYMO KOKYBĖS VYSTYMAS" (WELDER TRAINING QUALITY DEVELOPMENT)
Nr. 2014-1-LT-KA202-000621

Pareiškėjas VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras
Partneriai •    Lietuvos suvirintojų asociacija
•    Slovensko drustvo za varlno techniko (Slovėnija)
•    Rocketman Studio Limited (Jungtinė Karalystė)
Laikotarpis 2014 09 01-2017 08 31
Biudžetas, EUR
242 743
Tikslas Suvirinimo srities specialistų profesinio mokymo kokybės didinimas, atsižvelgiant į tarptautinę praktiką ir tarptautinius reikalavimus, taikomus suvirintojams.
Veiklos •    Projekto metu bus sukurtos 2 mokymo programos atitinkančios tarptautinius reikalavimus
•    VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras bus akredituotas ATB
•    4 mokytojai įgys IWS sertifikatus
•    pagal sukurtas mokymo programas bus apmokyta 25 žmonių pilotinė grupė
Finansavimo šaltinis Erasmus+
Projekto renginiai, įvykiai

•    Projektas „Welder Training Quality development“

•    Pirmasis partnerių susitikimas Lietuvoje

•    Atranka į tarptautinio suvirintojo kursus

•    Mokymo centre lankėsi delegacija iš Azerbaidžano
•    Startavo Tarptautinio suvirintojo mokymo programos grupė

•    Projekto partnerių susitikimas Slovėnijoje

•    Parodoje „STUDIJOS 2016“ pristatyti tarptautinio suvirintojo mokymai

•    Pilotinių tarptautinių suvirintojų mokymų auditas

•   „Erasmus+“ programos seminaras „Strateginių partnerysčių projektai inovacijų skatinimui“

                                                                 Išsamesnė informacija:
Tel. (8 5) 269 7455
Mob. 8-615-222 88
Faks. (8 5) 269 7455
info@mokymas.eu
www.mokymas.eu